Danışmanlık ülke genelinde sadece açık hibe programlarını değil, fon kaynaklarının ve fon kaynaklarının ulaşmak istediği amaçları da tanıtmış ve müşterilerinin doğru programa doğru projeler hazırlamalarına katkıda bulunmuş ve bu sayede danışmanlık hizmeti verdiği programlarda müşterilerinin projelerinin büyük oranda hibe fonlardan faydalanmasını sağlamıştır.
 
Projeler, karşılaşılan sorunların çözülmesi veya fırsatların değerlendirilmesini sağlamak için sonuca planlı ve programlı olarak ulaşılmasını sağlan araçlardır. Ancak, koşulların ve uygulamanın gözetilmemesinden ötürü doğru hazırlanmamış bir proje, mali kaynakların alınamamasına veya yanlış uygulama sonucunda projenin tamamlanmayarak alınan kaynakların heba olmasına ve geri ödeme zorunluluğu gibi sorunlar doğurmasına neden olmaktadır. 
 
Bu güne kadar firmamız tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiş projelerin % 98’inin projelerinin başarı ile tamamlanması hem doğru kuruluşların projelerinin hazırlandığının hem de hazırlanan projelerin niteliğinin ne derece doğru seçildiğinin en büyük kanıtıdır.Müşteri odaklı çözüm anlayışı ile faaliyetlerini yürüten, yalnızca belirli kriterlerin üzerinde şartlara sahip kurumlar ile çalışmakta, hizmet vermeden önce müşterilerinin kapsamlı bir analizini çıkartarak en uygun çözüm olanaklarını müşterilerine sunmaktadır.